Hạt chia đã trở thành nguồn thực phẩm giảm cân cho người Maya và người Axtec hàng thế kỉ qua. Ngày nay, nó thu hút mọi người vì những công…