Thiên nhiên là một thế giới chứa vô vàn những ẩn số kỳ lạ. Một trong những ẩn số ấy là những loài hoa kỳ lạ được “nhào nặn” với dáng…