Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết tổng quan về công ty Automattic. Khi nói đến WordPress thì chắc ai cũng biết là công cụ blogging mã nguồn…