Video Ku Tin – Ku Tin là một “hiện tượng mạng” nổi tiếng nhờ những đoạn videos clip dễ thương. Với thân hình mũm mĩm, ăn nói như “người lớn”…