Việt Nam là vùng nhiệt đới nên có khá nhiều loài thực vật, động vật sinh sống và phát triển khá đa dạng. Và các loài hoa cũng không phải…