Kim Dung là một nhà văn xuất sắc của nền văn học Trung Hoa. Tuy là một nhà văn hiện đại, nhưng bạn đọc nhớ đến ông phần nhiều là…