Ngân hàng, được định nghĩa khác nhau, tùy theo luật pháp, vùng lãnh thổ mỗi quốc gia. Tuy nhiên, tất cả ngân hàng đều có một điểm chung: nhận tiền…

Được làm việc tại ngân hàng lớn là niềm mơ ước của nhiều bạn khi ra trường. Tuy nhiên bạn cũng phải chuẩn bị đầy đủ kỹ năng cần thiết…