Nhắc đến những thần đồng Việt Nam tài không đợi tuổi, ắt hẳn trong mỗi chúng ta đều dấy lên niềm tự hào khi các em dù còn nhỏ những…