Phượt đang trở thành một trào lưu, một làn sóng mạnh mẽ trong giới trẻ ngày nay. Đặc biệt là những bạn ưa phiêu lưu, mạo hiểm. Nhưng phượt thế…