Siêu thị (Supermarket) là hệ thống bán lẻ bao nhiều sản phẩm và hầu hết phục vụ cho cuộc sống hằng ngày của con người. Với thói quen mua sắm của người…