Trong xã hội hiện đại, thị trường lao động có tính cạnh tranh cao hơn và cũng khắc nghiệt hơn. Nếu không vắt kiệt sức lao động hoặc thể lực…