Châu Tinh Trì tiếng Anh là Stephen Chow Sing Chi hoặc ngắn gọn là Stephen Chow  sinh ngày 22 tháng 6 năm 1962, là một đạo diễn và diễn viên…