Ngành công nghiệp mobile đang phát triển rầm rộ và mọi thứ đang hướng đến mobile từ ứng dụng, tiện ích, game và thương mại điện tử đang phát triển…