Ngày nay có khá nhiều ứng dụng chat ra đời cùng với sự phát triển của công nghệ smartphone. Các ứng dụng này có thể phát triển từ ứng dụng…