Thời gian gần đây, xe côn tay dường như sống lại ở Việt Nam và các loại xe côn tay trở thành phương tiện đầy cá tính và phong cách…