Stress (căng thẳng tâm lý) là phản ứng của cơ thể trước bất kỳ một sự kiện, áp lực hay một yếu tố tác động nào ảnh hưởng không tốt…