Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như thich thien thuan, 805 binh tinh song rat hay dd thich thien tue rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

DMCA.com Protection Status