Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh, Đạo Phật được khai sáng bởi con người để phục vụ con người. Đạo Phật lấy con người làm gốc. Phật giáo đã làm thỏa mãn những nguyện vọng cao quý và sâu xa của con người, và nó còn có thể chịu đựng sự căng thẳng và nhiễm ô của đời sống hàng ngày, nó giúp họ lúc tiếp xúc với đồng loại, ngoài ra còn đưa ra một mục đích sống. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như الصديقُ الوفيّ مُترجَم the monkey king conquers the evil 1985 mp4, td893 tam tinh bop chop xoc noi do la mot su tro ngai rat lon trong viec hoc những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

DMCA.com Protection Status