Chỉ mới thực sự nổi lên một vài năm trở lại đây nhưng EDM đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ và khuynh đảo nền âm nhạc thế giới. Kéo…

Châu Tinh Trì tiếng Anh là Stephen Chow Sing Chi hoặc ngắn gọn là Stephen Chow  sinh ngày 22 tháng 6 năm 1962, là một đạo diễn và diễn viên…