Top 10 tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

0
360

Các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam có nhiều mục đích khác nhau, thông thường là đẩy mạnh mục tiêu chính trị hay xã hội như bảo vệ môi trường thiên nhiên, khuyến khích việc tôn trọng quyền con người, cải thiện phúc lợi cho người bị thiệt thòi, hay đại diện cho một nghị trình đoàn thể. Có nhiều tổ chức như thế và mục tiêu của các tổ chức này bao trùm nhiều khía cạnh chính trị, xã hội, triết lý và nhân văn. Trang website 10Hay.com chia sẻ danh sách 10 tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đã và đang hoạt động với nhiều mục tiêu đầy ý nghĩa đó.

tổ chức từ thiện
Tổ chức từ thiện

1. Tổ chức phi chính phủ AFD vì người dân khó khăn

  • Website: http://www.afd.fr/

Một chiến lược hoạt động mới giai đoạn 2016-2020 hiện đang đã được xây dựng. Chiến lược được  đưa ra, thảo luận với cơ quan chức năng của Việt Nam đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, AFD còn giúp đỡ các sáng kiến của xã hội dân sự: danh mục các dự án hiện nay của các Tổ chức Phi Chính phủ gồm 10 dự án (trong đó 5 dự án quốc gia và 5 dự án đa quốc gia hoạt động triển khai tại Việt Nam). Các lĩnh vực liên quan tới các dự án này là phát triển nông thôn, y tế, tài chính vi mô, môi trường, đào tạo nghề, hỗ trợ xã hội cho người dân khó khăn nhất.

2. Tổ chức phi chính phủ Greenpeace

  • Website: http://www.greenpeace.org/

Greenpeace là một tổ chức truyền bá tư tưởng độc lập, dùng hành động yêu chuộng hòa bình trực tiếp và những phương tiện truyền thông một cách sáng tạo, để chỉ rõ những vấn đề liên quan tới môi trường thiên nhiên toàn cầu, và thúc đẩy những giải pháp cho một tương lai “xanh” và hòa bình. Mục tiêu của Greenpeace là đảm bảo khả năng của trái đất để muôn loài có thể phát triển tốt đẹp. Tổ chức này nhận sự ủng hộ về mặt tài chính từ khoản gần 3 triệu người, các khoản đóng góp khác từ quỹ từ thiện, nhưng không chấp nhận quỹ từ chính phủ hay các doanh nghiệp.

3. Tổ chức phi chính phủ Amnesty International

  • Website: https://www.amnesty.org/

Ân xá Quốc tế hay Tổ chức Ân xá Quốc tế, viết tắt AI là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, đặt ra mục đích là bảo vệ tất cả quyền con người được trịnh trọng nêu ra trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các chuẩn mực quốc tế khác. Đặc biệt, Ân xá Quốc tế hoạt động của nhằm giải thoát tất cả tù nhân lương tâm; bảo đảm các tù chính trị được xử công bằng và công khai; bãi bỏ án tử hình, tra tấn, và các hình thức đối xử khác tù nhân mà họ cho là tàn bạo; chấm dứt các vụ ám sát chính trị và mất tích cưỡng bức; chống lại mọi sự vi phạm nhân quyền, bất kể là do chính phủ hay tổ chức khác.

4. Tổ chức phi chính phủ Oxfam vì phụ nữ Việt Nam

  • Website: http://www.oxfamblogs.org/

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với các biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ. Chúng tôi làm việc cùng với cộng đồng, chính phủ, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy sự công bằng, phát triển con người và sự thịnh vượng về kinh tế thông qua việc đem lại sự thay đổi về chính sách kinh tế và xã hội. Tầm nhìn của Oxfam là tất cả người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, được tạo điều kiện có cơ hội phát triển nhằm giải quyết nghèo đói và bất công.

5. Tổ chức phi chính phủ World Vision vì trẻ em Việt Nam

  • Website: http://www.wvi.org/

Chúng tôi bắt đầu thục hiện cứu trợ khẩn cấp ở Việt Nam từ năm 1988 và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1990. Kể từ năm 1990, World Vision hợp tác cùng chính phủ, người dân Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, hỗ trợ phát triển và vận động chính sách. Là tổ chức hoạt động vì trẻ em, World Vision Việt Nam thực hiện hoạt động vì an sinh của trẻ em, trọng tâm là hoạt động y tế, giáo dục, sự tham gia của trẻ và bảo vệ trẻ em. Hàng năm, khoảng 3 triệu trẻ em được hưởng lợi từ những chương trình của World Vision tại Việt Nam.

6. Tổ chức phi chính phủ Care chăm sóc người dân vùng cao

  • Website: http://www.care.org/

Care đã làm việc tại Việt Nam từ năm 1989 từ khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, chúng tôi đang tập trung hỗ trợ quyền và phát triển bền vững giữa các nhóm dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam, ví dụ như đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, phụ nữ nghèo và trẻ em gái và những người dễ bị tổn thương cho tới tình trạng khí hậu thay đổi. Tổ chức Care tại Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tôn giáo và là một đơn vị của mạng lưới Care quốc tế. Tại Việt Nam, Care hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát triển nông thôn, cứu trợ khẩn cấp, cúm gia cầm, y tế và xã hội.

7. Tổ chức phi chính phủ Trẻ em Việt Nam- Children of  Vietnam

  • Website: http://www.childrenvietnam.org/

Mục tiêu chính của tổ chức phi chính phủ là phục vụ cho y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Khoảng 100% số tiền thu được sẽ dùng để giúp đỡ trẻ em trong giáo dục Việt Nam tiếp cận, đóng góp của bạn sẽ giúp các em trả học phí và các trường tư của chúng, cũng như giảm bớt các rào cản khác đối với giáo dục như thiếu hụt về đường giao thông, vận tải, y tế, và nhiều thứ khác nữa.

8. Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam- Vietnam Assistance for the Handicapped

  • Website: http://www.vnah-hev.org/

Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam (VNAH) là một tổ chức phi chính trị, tổ chức từ thiện được miễn thuế phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1991 để hỗ trợ người tàn tật và tàn tật khác do chiến tranh ở Việt-Nam. Mục đích chung của nó là để hỗ trợ người khuyết tật ở Việt Nam để khắc phục khuyết tật của mình và sống một cuộc sống phong phú, đầy đủ hơn. Các chương trình VNAH cung cấp bao gồm hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh chân tay giả trong khu vực sản xuất và cung cấp các chi và niềng răng, hỗ trợ kỹ thuật cho cả hai chính phủ và các nhà máy sản xuất xe lăn tư nhân trong việc sản xuất chất lượng cao, xe lăn chi phí thấp. Hỗ trợ kỹ thuật trong đào tạo nghề cho hai trung tâm đào tạo nghề quốc gia và các trung tâm của các tỉnh thành. Đẩy mạnh các chương trình và chính sách ở cấp quốc gia để tích hợp cho người khuyết tật vào tất cả các khía cạnh của vấn đề xã hội và kinh tế của cộng đồng họ.

9. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên- World Wide Fund for Nature WWF

  • Website: http://vietnam.panda.org/

WWF là tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ thập niên 90, WWF đã hợp tác với chính phủ trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam vì lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai bằng việc tài trợ và thực hiện các chương trình nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển một cách bền vững cơ sở nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Từ đó đến nay, WWF đã cộng tác với chính phủ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực liên quan tới các vấn đề môi trường và thực hiện chương trình hoạt động tại các địa phương trên khắp cả nước. WWF-Việt Nam được công nhận là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam, tư vấn các giải pháp, hỗ trợ chính phủ và các bên liên quan trong việc giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển quốc gia .

10. Tổ chức Cứu trợ Foundation for International Development Relief- FIDR

Website: http://www.fidr.or.jp/

Năm 1993 FIDR tham gia vào hỗ trợ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu với việc cải thiện phương tiện sinh hoạt cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở giáo dục cho người khiếm thị tại trường tiểu học. Trong những năm sau FIDR chuyển sự chú ý sang các khu vực trung tâm của đất nước mà các chương trình viện trợ quốc tế ít được thực hiện. Bảy mươi lăm phần trăm dân số sống ở khu vực nông thôn; mức sống của họ phần lớn là thấp kém hơn so với người dân trong khu vực đô thị mà nhận được rất nhiều lợi ích của tăng trưởng kinh tế gần đây của quốc gia. Đặc biệt nghèo ở khu vực nông nghiệp của khu vực núi là một trong những vấn đề nguyên sơ để giải quyết hôm nay.

Các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam là các tổ chức không thuộc bất kì chính phủ nào, một tổ chức xã hội và văn hoá mà mục tiêu chính không phải là thương mại. Với đặc điểm nổi bật nhất của các tổ chức phi chính phủ là việc các tổ chức này là tạo ra một hệ thống mạng lưới kết nối những cá nhân xuyên quốc gia.