Diện tích các quốc gia trên thế giới

0
202

Đây là một danh sách các nước trên thế giới xếp hạng theo tổng diện tích các quốc gia. Danh sách chỉ xếp hạng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng các diện tích gồm, ví dụ đất và các vùng mặt nước trong nội địa (hồ, hồ chứa nước, sông). Các vùng tại Nam Cực do nhiều nước tuyên bố chủ quyền không được tính vào.

Ghi chú: Tổng diện tích bề mặt Trái Đất là 510.065.284 km2 – 70,8% bề mặt (361.126.221 km2) là nước, trong khi chỉ 29,2% bề mặt (148.939.063 km2) là đất liền.

RankCountry / TerritoryArea
(km²)
% of TotalContinent /
Region
Earth148,940,000100%Solar System
1Russia17,098,24211.5%Asia /Europe
Europe10,180,0006.8%Europe
2Canada9,984,6706.7%North America
3United States

Contiguous United States

9,629,091

8,081,867

6.5%North America
4
PR China9,598,0946.4%Eastern Asia
5Brazil8,514,8775.7%South America
6Australia7,692,0245.2%Australia/Oceania
European Russia3,960,000Europe
7India3,287,2632.3%South Central Asia
8Argentina2,780,4002%South America
9Kazakhstan2,724,9001.8%South Central Asia
10Algeria2,381,7411.6%North Africa
11Democratic Republic of the Congo (Kinshasa)2,344,8581.6%Central Africa
12Greenland2,166,0861.5%Northern Europe;
Northern North America
13Saudi Arabia2,000,0001.4%Middle East
14Mexico1,964,3751.3%North America
15Indonesia1,904,5691.3%Southeast Asia
16Sudan1,886,0681.3%North Africa
17Libya1,759,5401.2%North Africa
18Iran1,648,1951.1%South Central Asia
19Mongolia1,564,1001.1%Eastern Asia
20Peru1,285,2160.86%South America
21Chad1,284,0000.86%Central Africa
22Niger1,267,0000.85%West Africa
23Angola1,246,7000.85%Central Africa
24Mali1,240,1920.83%West Africa
25South Africa1,221,0370.82%Southern Africa
26Colombia1,138,9140.76%South America
27Ethiopia1,104,3000.74%Eastern Africa
28Bolivia1,098,5810.74%South America
29Mauritania1,030,0000.69%West Africa
30Egypt1,002,0000.67%North Africa
31Tanzania945,0870.63%Eastern Africa
32Nigeria923,7680.62%West Africa
33Venezuela912,0500.61%South America
34Namibia824,2920.55%Southern Africa
35Mozambique801,5900.54%Eastern Africa
36Pakistan796,0950.53%South Central Asia
37Turkey783,5620.53%Western Asia, Southern Europe
38Chile756,1020.51%South America
39Zambia752,6180.51%Eastern Africa
40Myanmar676,5780.45%Southeast Asia
41Afghanistan652,0900.44%South Central Asia
42Somalia637,6570.43%Eastern Africa
43Central African Republic622,9840.42%Central Africa
44Ukraine603,5000.41%Eastern Europe
45Madagascar587,0410.39%Eastern Africa
46Botswana582,0000.39%Southern Africa
47Kenya580,0000.39%Eastern Africa
48France551,5000.37%Western Europe
49Yemen527,9680.35%Middle East
50Thailand513,1200.34%Southeast Asia
51Spain505,9920.34%Southern Europe
52Turkmenistan488,1000.33%South Central Asia
53Cameroon475,6500.32%Central Africa
54Papua New Guinea462,8400.31%Oceania, Melanesia
55Sweden450,2950.30%Northern Europe
56Uzbekistan447,4000.30%South Central Asia
57Morocco446,5500.30%North Africa
58Iraq438,3170.29%Middle East
59Paraguay406,7520.27%South America
60Zimbabwe390,7570.26%Eastern Africa
61Japan377,9150.25%Eastern Asia
62Germany357,0220.24%Western Europe
63Republic of the Congo (Brazzaville)342,0000.23%Central Africa
64Finland338,1450.23%Northern Europe
65Vietnam331,6890.22%Southeast Asia
66Malaysia329,8470.22%Southeast Asia
67Norway323,8020.22%Northern Europe
68Côte d’Ivoire322,4630.22%West Africa
69Poland312,6850.21%Eastern Europe
70Oman309,5000.21%Middle East
71Italy301,3180.20%Southern Europe
72Philippines300,0000.20%Southeast Asia
73Ecuador283,5610.20%South America
74Burkina Faso274,2220.18%West Africa
75New Zealand270,4670.18%Oceania; Australia
76Gabon267,6680.18%Central Africa
77Western Sahara266,0000.18%North Africa
78Guinea245,8570.17%West Africa
79United Kingdom
Great Britain (island)
242,900
229,848
0.16%Northern Europe
80Uganda241,0380.16%Eastern Africa
81Ghana238,5330.16%West Africa
82Romania238,3910.16%Eastern Europe
83Lao PDR236,8000.16%Southeast Asia
84Guyana214,9690.14%South America, Northern
85Belarus207,5950.14%Eastern Europe
86Kyrgyzstan199,9510.13%South Central Asia
87Senegal196,7220.13%West Africa
88Syria185,1800.12%Middle East
89Cambodia181,0350.12%Southeast Asia
90Uruguay176,2150.12%South America
91Suriname163,8200.11%South America
92Tunisia163,6100.11%North Africa
93Nepal147,1810.10%South Central Asia
94Bangladesh143,9980.10%South Central Asia
95Tajikistan143,1000.10%South Central Asia
96Greece131,9570.09%Southern Europe
97Nicaragua130,3700.09%Central America
98North Korea120,5380.08%Eastern Asia
99Malawi118,4840.08%Eastern Africa
100Eritrea117,6000.08%Eastern Africa
101Benin112,6220.08%West Africa
102Honduras112,4920.08%Central America
103Liberia111,3690.07%West Africa
104Bulgaria110,8790.07%Eastern Europe
105Cuba109,8860.07%Caribbean
106Guatemala108,8890.07%Central America
107Iceland103,0000.07%Northern Europe
108South Korea99,6780.07%Eastern Asia
109Hungary93,0280.06%Eastern Europe
110Portugal92,0900.06%Southern Europe
111Jordan89,3420.06%Middle East
112Azerbaijan86,6000.06%Western Asia
113French Guiana83,5340.06%South America
114Austria83,8710.06%Western Europe
115United Arab Emirates83,6000.06%Middle East
116Czech Republic78,8670.05%Eastern Europe
117Serbia77,4740.05%Southern Europe

 

RankCountry / TerritoryArea
(km²)
% of TotalContinent /
Region
118Panama75,5170.05%Central America
119Sierra Leone71,7400.05%West Africa
120Ireland (Republic of)70,2730.05%Northern Europe
121Georgia69,7000.05%Western Asia
122Sri Lanka65,6100.04%South Central Asia
123Lithuania65,3000.04%Northern Europe
124Latvia64,5890.04%Northern Europe
125Svalbard and Jan Mayen62,4220.04%Northern Europe
126Togo56,7850.04%West Africa
127Croatia56,5940.04%Southern Europe
128Bosnia and Herzegovina51,1970.03%Southern Europe
129Costa Rica51,1000.03%Central America
130Slovakia49,0350.03%Eastern Europe
131Dominican Republic48,3100.03%Caribbean
132Estonia45,2270.03%Northern Europe
133Denmark43,0940.03%Northern Europe
134Netherlands41,5430.03%Western Europe
135Switzerland41,2850.03%Western Europe
136Bhutan38,3940.03%South Central Asia
137Taiwan (Republic of China)36,1880.02%Eastern Asia
138Guinea-Bissau36,1250.02%West Africa
139Moldova33,8500.02%Eastern Europe
140Belgium30,5280.02%Western Europe
141Lesotho30,3550.02%Southern Africa
142Armenia29,7430.02%Western Asia
143Solomon Islands28,8960.02%Oceania, Melanesia
144Albania28,7480.02%Southern Europe
145Equatorial Guinea28,0510.02%Central Africa
146Burundi27,8340.02%Eastern Africa
147Haiti27,7500.02%Caribbean
148Rwanda26,3380.02%Eastern Africa
149Macedonia Rep. of25,7130.02%Southern Europe
150Djibouti23,2000.02%Eastern Africa
151Belize22,9660.02%Central America
152Israel22,0720.01%Middle East
153El Salvador21,0410.01%Central America
154Slovenia20,2730.01%Southern Europe
155New Caledonia18,5750.01%Oceania, Melanesia
156Fiji18,2740.01%Oceania, Melanesia
157Kuwait17,8180.01%Middle East
158Swaziland17,3640.01%Southern Africa
159East Timor14,874>0.01%Southeast Asia
160The Bahamas13,943>0.01%Caribbean
161Montenegro13,812>0.01%Southern Europe
162Vanuatu12,189>0.01%Oceania, Melanesia
163Falkland Islands12,173>0.01%South America
164Qatar11,586>0.01%Middle East
165The Gambia11,295>0.01%West Africa
166Jamaica10,991>0.01%Caribbean
167Kosovo10,887>0.01%Southern Europe
168Lebanon10,400<0.01%Middle East
169Cyprus9,251<0.01%Western Asia
170Puerto Rico8,870<0.01%Caribbean
171Palestinian territories6,020<0.01%Middle East
172Brunei Darussalam5,765<0.01%Southeast Asia
173Trinidad and Tobago5,130<0.01%Caribbean
174French Polynesia4,167<0.01%Oceania, Polynesia
175Cape Verde4,033<0.01%West Africa
176Samoa2,831<0.01%Oceania, Polynesia
177Luxembourg2,586<0.01%Western Europe
178Réunion2,510<0.01%Eastern Africa
179Comoros2,235<0.01%Eastern Africa
180Mauritius2,040<0.01%Eastern Africa
181Guadeloupe1,630<0.01%Caribbean
182Faroe Islands1,393<0.01%Northern Europe
183Martinique1,100<0.01%Caribbean
184São Tomé and Príncipe
Sao Tome-et-Principe
964<0.01%Central Africa
185Turks and Caicos Islands948<0.01%Caribbean
186Netherlands Antilles800<0.01%Caribbean
187Dominica751<0.01%Caribbean
188Tonga747<0.01%Oceania, Polynesia
189Bahrain741<0.01%Middle East
190Kiribati726<0.01%Oceania, Micronesia
191Singapore718<0.01%Southeast Asia
192Micronesia, Federated States of702<0.01%Oceania, Micronesia
193Isle of Man572<0.01%Northern Europe
194Guam549<0.01%Oceania, Micronesia
195Saint Lucia539<0.01%Caribbean
196Northern Mariana Islands477<0.01%Oceania, Micronesia
197Andorra468<0.01%Southern Europe
198Palau459<0.01%Oceania, Micronesia
199Seychelles455<0.01%Eastern Africa
200Antigua and Barbuda442<0.01%Caribbean
201Barbados431<0.01%Caribbean
202Saint Vincent and the Grenadines389<0.01%Caribbean
203Virgin Islands U.S.347<0.01%Caribbean
204Grenada344<0.01%Caribbean
205Malta316<0.01%Southern Europe
206Maldives298<0.01%South Central Asia
207Cayman Islands264<0.01%Caribbean
208Saint Kitts and Nevis261<0.01%Caribbean
209Niue260<0.01%Oceania, Polynesia
210Saint Pierre and Miquelon242<0.01%North America
211Cook Islands236<0.01%Oceania, Polynesia
212American Samoa199<0.01%Oceania, Polynesia
213Marshall Islands181<0.01%Oceania, Micronesia
214Aruba180<0.01%Caribbean
215Liechtenstein160<0.01%Western Europe
216British Virgin Islands151<0.01%Caribbean
217Wallis and Futuna142<0.01%Oceania, Polynesia
218Saint Helena122<0.01%West Africa
219Jersey116<0.01%Northern Europe
220Montserrat102<0.01%Caribbean
221Tristan da Cunha98<0.01%South Atlantic Ocean
222Anguilla91<0.01%Caribbean
223Ascension Island88<0.01%South Atlantic Ocean
224Guernsey78<0.01%Northern Europe
225San Marino61<0.01%Southern Europe
226Bermuda53<0.01%Caribbean
227Norfolk Island36<0.01%Oceania, Australia
228Tuvalu26<0.01%Oceania, Polynesia
229Nauru21<0.01%Oceania, Micronesia
230Tokelau12<0.01%Oceania/Australia
231Gibraltar6<0.01%Southern Europe
232Pitcairn Islands5<0.01%Oceania, Polynesia
233Monaco1.95<0.01%Southern Europe
234Vatican City0.44<0.01%Southern Europe