Diện tích các quốc gia trên thế giới

152

Đây là một danh sách các nước trên thế giới xếp hạng theo tổng diện tích các quốc gia. Danh sách chỉ xếp hạng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng các diện tích gồm, ví dụ đất và các vùng mặt nước trong nội địa (hồ, hồ chứa nước, sông). Các vùng tại Nam Cực do nhiều nước tuyên bố chủ quyền không được tính vào.

Ghi chú: Tổng diện tích bề mặt Trái Đất là 510.065.284 km2 – 70,8% bề mặt (361.126.221 km2) là nước, trong khi chỉ 29,2% bề mặt (148.939.063 km2) là đất liền.

Rank Country / Territory Area
(km²)
% of Total Continent /
Region
Earth 148,940,000 100% Solar System
1 Russia 17,098,242 11.5% Asia /Europe
Europe 10,180,000 6.8% Europe
2 Canada 9,984,670 6.7% North America
3 United States

Contiguous United States

9,629,091

8,081,867

6.5% North America
4
PR China 9,598,094 6.4% Eastern Asia
5 Brazil 8,514,877 5.7% South America
6 Australia 7,692,024 5.2% Australia/Oceania
European Russia 3,960,000 Europe
7 India 3,287,263 2.3% South Central Asia
8 Argentina 2,780,400 2% South America
9 Kazakhstan 2,724,900 1.8% South Central Asia
10 Algeria 2,381,741 1.6% North Africa
11 Democratic Republic of the Congo (Kinshasa) 2,344,858 1.6% Central Africa
12 Greenland 2,166,086 1.5% Northern Europe;
Northern North America
13 Saudi Arabia 2,000,000 1.4% Middle East
14 Mexico 1,964,375 1.3% North America
15 Indonesia 1,904,569 1.3% Southeast Asia
16 Sudan 1,886,068 1.3% North Africa
17 Libya 1,759,540 1.2% North Africa
18 Iran 1,648,195 1.1% South Central Asia
19 Mongolia 1,564,100 1.1% Eastern Asia
20 Peru 1,285,216 0.86% South America
21 Chad 1,284,000 0.86% Central Africa
22 Niger 1,267,000 0.85% West Africa
23 Angola 1,246,700 0.85% Central Africa
24 Mali 1,240,192 0.83% West Africa
25 South Africa 1,221,037 0.82% Southern Africa
26 Colombia 1,138,914 0.76% South America
27 Ethiopia 1,104,300 0.74% Eastern Africa
28 Bolivia 1,098,581 0.74% South America
29 Mauritania 1,030,000 0.69% West Africa
30 Egypt 1,002,000 0.67% North Africa
31 Tanzania 945,087 0.63% Eastern Africa
32 Nigeria 923,768 0.62% West Africa
33 Venezuela 912,050 0.61% South America
34 Namibia 824,292 0.55% Southern Africa
35 Mozambique 801,590 0.54% Eastern Africa
36 Pakistan 796,095 0.53% South Central Asia
37 Turkey 783,562 0.53% Western Asia, Southern Europe
38 Chile 756,102 0.51% South America
39 Zambia 752,618 0.51% Eastern Africa
40 Myanmar 676,578 0.45% Southeast Asia
41 Afghanistan 652,090 0.44% South Central Asia
42 Somalia 637,657 0.43% Eastern Africa
43 Central African Republic 622,984 0.42% Central Africa
44 Ukraine 603,500 0.41% Eastern Europe
45 Madagascar 587,041 0.39% Eastern Africa
46 Botswana 582,000 0.39% Southern Africa
47 Kenya 580,000 0.39% Eastern Africa
48 France 551,500 0.37% Western Europe
49 Yemen 527,968 0.35% Middle East
50 Thailand 513,120 0.34% Southeast Asia
51 Spain 505,992 0.34% Southern Europe
52 Turkmenistan 488,100 0.33% South Central Asia
53 Cameroon 475,650 0.32% Central Africa
54 Papua New Guinea 462,840 0.31% Oceania, Melanesia
55 Sweden 450,295 0.30% Northern Europe
56 Uzbekistan 447,400 0.30% South Central Asia
57 Morocco 446,550 0.30% North Africa
58 Iraq 438,317 0.29% Middle East
59 Paraguay 406,752 0.27% South America
60 Zimbabwe 390,757 0.26% Eastern Africa
61 Japan 377,915 0.25% Eastern Asia
62 Germany 357,022 0.24% Western Europe
63 Republic of the Congo (Brazzaville) 342,000 0.23% Central Africa
64 Finland 338,145 0.23% Northern Europe
65 Vietnam 331,689 0.22% Southeast Asia
66 Malaysia 329,847 0.22% Southeast Asia
67 Norway 323,802 0.22% Northern Europe
68 Côte d’Ivoire 322,463 0.22% West Africa
69 Poland 312,685 0.21% Eastern Europe
70 Oman 309,500 0.21% Middle East
71 Italy 301,318 0.20% Southern Europe
72 Philippines 300,000 0.20% Southeast Asia
73 Ecuador 283,561 0.20% South America
74 Burkina Faso 274,222 0.18% West Africa
75 New Zealand 270,467 0.18% Oceania; Australia
76 Gabon 267,668 0.18% Central Africa
77 Western Sahara 266,000 0.18% North Africa
78 Guinea 245,857 0.17% West Africa
79 United Kingdom
Great Britain (island)
242,900
229,848
0.16% Northern Europe
80 Uganda 241,038 0.16% Eastern Africa
81 Ghana 238,533 0.16% West Africa
82 Romania 238,391 0.16% Eastern Europe
83 Lao PDR 236,800 0.16% Southeast Asia
84 Guyana 214,969 0.14% South America, Northern
85 Belarus 207,595 0.14% Eastern Europe
86 Kyrgyzstan 199,951 0.13% South Central Asia
87 Senegal 196,722 0.13% West Africa
88 Syria 185,180 0.12% Middle East
89 Cambodia 181,035 0.12% Southeast Asia
90 Uruguay 176,215 0.12% South America
91 Suriname 163,820 0.11% South America
92 Tunisia 163,610 0.11% North Africa
93 Nepal 147,181 0.10% South Central Asia
94 Bangladesh 143,998 0.10% South Central Asia
95 Tajikistan 143,100 0.10% South Central Asia
96 Greece 131,957 0.09% Southern Europe
97 Nicaragua 130,370 0.09% Central America
98 North Korea 120,538 0.08% Eastern Asia
99 Malawi 118,484 0.08% Eastern Africa
100 Eritrea 117,600 0.08% Eastern Africa
101 Benin 112,622 0.08% West Africa
102 Honduras 112,492 0.08% Central America
103 Liberia 111,369 0.07% West Africa
104 Bulgaria 110,879 0.07% Eastern Europe
105 Cuba 109,886 0.07% Caribbean
106 Guatemala 108,889 0.07% Central America
107 Iceland 103,000 0.07% Northern Europe
108 South Korea 99,678 0.07% Eastern Asia
109 Hungary 93,028 0.06% Eastern Europe
110 Portugal 92,090 0.06% Southern Europe
111 Jordan 89,342 0.06% Middle East
112 Azerbaijan 86,600 0.06% Western Asia
113 French Guiana 83,534 0.06% South America
114 Austria 83,871 0.06% Western Europe
115 United Arab Emirates 83,600 0.06% Middle East
116 Czech Republic 78,867 0.05% Eastern Europe
117 Serbia 77,474 0.05% Southern Europe

 

Rank Country / Territory Area
(km²)
% of Total Continent /
Region
118 Panama 75,517 0.05% Central America
119 Sierra Leone 71,740 0.05% West Africa
120 Ireland (Republic of) 70,273 0.05% Northern Europe
121 Georgia 69,700 0.05% Western Asia
122 Sri Lanka 65,610 0.04% South Central Asia
123 Lithuania 65,300 0.04% Northern Europe
124 Latvia 64,589 0.04% Northern Europe
125 Svalbard and Jan Mayen 62,422 0.04% Northern Europe
126 Togo 56,785 0.04% West Africa
127 Croatia 56,594 0.04% Southern Europe
128 Bosnia and Herzegovina 51,197 0.03% Southern Europe
129 Costa Rica 51,100 0.03% Central America
130 Slovakia 49,035 0.03% Eastern Europe
131 Dominican Republic 48,310 0.03% Caribbean
132 Estonia 45,227 0.03% Northern Europe
133 Denmark 43,094 0.03% Northern Europe
134 Netherlands 41,543 0.03% Western Europe
135 Switzerland 41,285 0.03% Western Europe
136 Bhutan 38,394 0.03% South Central Asia
137 Taiwan (Republic of China) 36,188 0.02% Eastern Asia
138 Guinea-Bissau 36,125 0.02% West Africa
139 Moldova 33,850 0.02% Eastern Europe
140 Belgium 30,528 0.02% Western Europe
141 Lesotho 30,355 0.02% Southern Africa
142 Armenia 29,743 0.02% Western Asia
143 Solomon Islands 28,896 0.02% Oceania, Melanesia
144 Albania 28,748 0.02% Southern Europe
145 Equatorial Guinea 28,051 0.02% Central Africa
146 Burundi 27,834 0.02% Eastern Africa
147 Haiti 27,750 0.02% Caribbean
148 Rwanda 26,338 0.02% Eastern Africa
149 Macedonia Rep. of 25,713 0.02% Southern Europe
150 Djibouti 23,200 0.02% Eastern Africa
151 Belize 22,966 0.02% Central America
152 Israel 22,072 0.01% Middle East
153 El Salvador 21,041 0.01% Central America
154 Slovenia 20,273 0.01% Southern Europe
155 New Caledonia 18,575 0.01% Oceania, Melanesia
156 Fiji 18,274 0.01% Oceania, Melanesia
157 Kuwait 17,818 0.01% Middle East
158 Swaziland 17,364 0.01% Southern Africa
159 East Timor 14,874 >0.01% Southeast Asia
160 The Bahamas 13,943 >0.01% Caribbean
161 Montenegro 13,812 >0.01% Southern Europe
162 Vanuatu 12,189 >0.01% Oceania, Melanesia
163 Falkland Islands 12,173 >0.01% South America
164 Qatar 11,586 >0.01% Middle East
165 The Gambia 11,295 >0.01% West Africa
166 Jamaica 10,991 >0.01% Caribbean
167 Kosovo 10,887 >0.01% Southern Europe
168 Lebanon 10,400 <0.01% Middle East
169 Cyprus 9,251 <0.01% Western Asia
170 Puerto Rico 8,870 <0.01% Caribbean
171 Palestinian territories 6,020 <0.01% Middle East
172 Brunei Darussalam 5,765 <0.01% Southeast Asia
173 Trinidad and Tobago 5,130 <0.01% Caribbean
174 French Polynesia 4,167 <0.01% Oceania, Polynesia
175 Cape Verde 4,033 <0.01% West Africa
176 Samoa 2,831 <0.01% Oceania, Polynesia
177 Luxembourg 2,586 <0.01% Western Europe
178 Réunion 2,510 <0.01% Eastern Africa
179 Comoros 2,235 <0.01% Eastern Africa
180 Mauritius 2,040 <0.01% Eastern Africa
181 Guadeloupe 1,630 <0.01% Caribbean
182 Faroe Islands 1,393 <0.01% Northern Europe
183 Martinique 1,100 <0.01% Caribbean
184 São Tomé and Príncipe
Sao Tome-et-Principe
964 <0.01% Central Africa
185 Turks and Caicos Islands 948 <0.01% Caribbean
186 Netherlands Antilles 800 <0.01% Caribbean
187 Dominica 751 <0.01% Caribbean
188 Tonga 747 <0.01% Oceania, Polynesia
189 Bahrain 741 <0.01% Middle East
190 Kiribati 726 <0.01% Oceania, Micronesia
191 Singapore 718 <0.01% Southeast Asia
192 Micronesia, Federated States of 702 <0.01% Oceania, Micronesia
193 Isle of Man 572 <0.01% Northern Europe
194 Guam 549 <0.01% Oceania, Micronesia
195 Saint Lucia 539 <0.01% Caribbean
196 Northern Mariana Islands 477 <0.01% Oceania, Micronesia
197 Andorra 468 <0.01% Southern Europe
198 Palau 459 <0.01% Oceania, Micronesia
199 Seychelles 455 <0.01% Eastern Africa
200 Antigua and Barbuda 442 <0.01% Caribbean
201 Barbados 431 <0.01% Caribbean
202 Saint Vincent and the Grenadines 389 <0.01% Caribbean
203 Virgin Islands U.S. 347 <0.01% Caribbean
204 Grenada 344 <0.01% Caribbean
205 Malta 316 <0.01% Southern Europe
206 Maldives 298 <0.01% South Central Asia
207 Cayman Islands 264 <0.01% Caribbean
208 Saint Kitts and Nevis 261 <0.01% Caribbean
209 Niue 260 <0.01% Oceania, Polynesia
210 Saint Pierre and Miquelon 242 <0.01% North America
211 Cook Islands 236 <0.01% Oceania, Polynesia
212 American Samoa 199 <0.01% Oceania, Polynesia
213 Marshall Islands 181 <0.01% Oceania, Micronesia
214 Aruba 180 <0.01% Caribbean
215 Liechtenstein 160 <0.01% Western Europe
216 British Virgin Islands 151 <0.01% Caribbean
217 Wallis and Futuna 142 <0.01% Oceania, Polynesia
218 Saint Helena 122 <0.01% West Africa
219 Jersey 116 <0.01% Northern Europe
220 Montserrat 102 <0.01% Caribbean
221 Tristan da Cunha 98 <0.01% South Atlantic Ocean
222 Anguilla 91 <0.01% Caribbean
223 Ascension Island 88 <0.01% South Atlantic Ocean
224 Guernsey 78 <0.01% Northern Europe
225 San Marino 61 <0.01% Southern Europe
226 Bermuda 53 <0.01% Caribbean
227 Norfolk Island 36 <0.01% Oceania, Australia
228 Tuvalu 26 <0.01% Oceania, Polynesia
229 Nauru 21 <0.01% Oceania, Micronesia
230 Tokelau 12 <0.01% Oceania/Australia
231 Gibraltar 6 <0.01% Southern Europe
232 Pitcairn Islands 5 <0.01% Oceania, Polynesia
233 Monaco 1.95 <0.01% Southern Europe
234 Vatican City 0.44 <0.01% Southern Europe

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here