Cách chọn thực phẩm an toàn là vấn đề của tất cả mọi người. Sau thời điểm cá chết hàng loạt – vụ án Formosa, cách chọn thực phẩm càng được…