Hiện nay, tình hình phân bón giả đang diễn ra khá tràn lan trên thị trường việt nam. Điều này có tác hại không nhỏ đối với đời sống bà…