Việt Nam từ xưa đến nay có rất nhiều thú vui và chơi cây cảnh là một trong những thú vui ấy. Các bạn trẻ cũng đam mê nhưng các bác…