Việt Nam là một trong nhưng nước hoà bình nhất thế giới, nhưng không vì thế mà tỉ lệ tử lại thấp. Tai nạn giao thông, bệnh dịch,… là một trong…