Facebook là mạng xã hội có nhiều người dùng nhất hành tinh với hơn 1.4 tỷ người sử dụng hiện nay. Với lượng người dùng khổng lồ đã giúp cho…